Predajňa Pneumatiky.sk

Viac informácií

Ako sa testujú pneumatiky?

Pripravili sme pre Vás prehľad toho, ako fungujú testy pneumatík, ktoré sú určite zaujímavým argumentom pri nákupe pneumatík pre Vaše auto.

Ovládateľnosť na mokre

Na trvalo zavlažovanom okruhu prebieha test riadenia v hraničnej oblasti, ihneď ako to umožňujú pneumatiky. Testovací jazdec musí opakovať okruh trikrát počas skúšobnej jazdy na čas, tým je zabezpečené, že každá pneumatika bola riadená na jej hranicu. Testovací jazdec opakovane po dokončení testovacej série opäť jazdí s inou sadou pneumatík. Potom druhý vodič skontroluje výsledky prvého vodiča opäť nezávisle na ňom. Na konci všetkých deviatich jázd sú porovnané s ostatnými.

Namerané časy poskytujú základ pre hodnotenie. Okrem toho, testovací vodič subjektívne posúdi napríklad na základe maximálnej možnej rýchlosti v zákrutách, nakláňanie modelu pneumatiky, nedotáčavosť alebo pretáčavosť, ak k tomu dôjde prekvapivo skoro, alebo rozpoznať či pneumatika stráca v zákrutách, napríklad ak treba brzdiť alebo pridať plyn.

Krúženie/Zatáčanie

Na trvalo zavlažovanej kruhovej dráhe sú pneumatiky hnané na hranicu, zatiaľ čo sa meria čas úseku pri obmedzenej rýchlosti.
Podobne manipuluje s riadením testovací jazdec tak rýchlo, kým pneumatiky držia správnu stopu a nestrácajú priľnavosť.

Aquaplaning pri priamej jazde

Každý testovaný rozmer musí byť vždy hnaný rovnakou rýchlosťou do 7 mm hlbokej vodnej nádrže a na plno zrýchlený. Na základe rýchlosti pneumatiky sa odčítajú metre pri ktorých rýchlo hnané koleso začne plávať a stráca svoj kontakt zo zemou. Táto "pohyblivá mierka" je meradlom v našom teste.

Aquaplaning pri jazde v zákrute

Po kruhovej dráhe o priemere 200 m sa prechádza 20 m bazénom s hĺbkou vody 7 mm. V závislosti od skúšobného rozmeru začína skúšobná prevádzka pri 60 km/h. Rýchlosť je potom zvyšovaná kolo od kola v prírastkoch po 5 km/h, kým vozidlo sa stane nekontrolovateľne, alebo dosiahne rýchlosť 100 km/h. Pri prechode vodnej nádrže, sa meria a zaznamenáva bočné (priečne) zrýchlenie vozidla. Hodnotene je nielen dosiahnuté maximálne bočné zrýchlenie, ale aj prechodné odozvy pneumatiky po dosiahnutí maximálneho bočného zrýchlenia. Pokiaľ je správanie pneumatiky v tejto situácii náhle oveľa horšie, je ťažké to ukontrolovať vodičom. Toto správanie je preto hodnotené horšie ako pri pneumatikách s pomalou zmenou správania.

Komfort

Vzhľadom k tomu, že komfort z jazdy určujú predovšetkým tlmiče a odpruženie vozidla, nevykonávajú sa žiadne špeciálne testy pri testovaní pneumatík. Ak však nejaká pneumatika pri početných porovnávacích testoch (jazdách) - aj na verejných komunikáciách - vystupuje negatívne, zaznamená sa pozorovanie a charakterizuje sa.

Hlučnosť vo vnútri

Dvaja vodiči hodnotia vnútorný hluk motora dobiehajúceho z 80 na 20 km/h. Ďalej je venovaná pozornosť všetkým ostatným hlukom v interiéri vozidla počas jazdy. Negatívne nápadné pneumatiky prechádzajú samostatným preskúmaním.

Hlučnosť vonkajšia

Vonkajší hluk sa meria pri jazde na valcoch s motorom podľa ECE. Hodnotí sa vnímanie hlasitosti, ale meria sa hladina akustického tlaku (hladina zvuku) v logaritmickej - decibelovej stupnici a prevádza sa na lineárnu stupnicu.

Spotreba paliva

V rámci merania spotreby paliva, sa v troch jazdách konštantnou rýchlosťou 100 km/h na trati o dĺžke cez 2 km, meria množstvo spotrebovaného paliva. Meranie sa opakuje v nasledujúci deň, pneumatiky sa jazdia v obrátenom poradí z predchádzajúceho dňa.

Opotrebenie

Testuje sa na ceste, kde testovacia jazda o dĺžke cca 15000 km je jazdená sériovými vozidlami. Skúšobná cesta sa skladá z diaľnice (podiel asi 40 %) a miestnych a poľných ciest (podiel asi 60 %). Jazda po diaľnici je reprodukovateľná tak ako je to najviac možné, najvyššia rýchlosť je obmedzená na 150 km/h. Hĺbka dezénu je meraná na hnacej náprave pravidelne po približne stanovených 2500 km po celom obvode a potom extrapolovaná na životnosť.

Teoreticky dosiahnuteľné kilometre sú vypočítané z lineárneho opotrebenia až do zákonom stanovenej minimálnej hĺbky dezénu 1,6 mm. Pre meranie hĺbky profilu a hrúbky profilu je používaný proces laserového snímania obvodu plášťa. Na jednu otáčku kolesa stroja vychádza asi 8200 jednotlivých meraných bodov a potom sa stroj posúva o 1 mm na ďalší meraný obvod. Príkladom, priemerne na pneumatike o rozmere 195/65 R 15, pri 160 meraných krokoch dostaneme približne 1,3 milióna jednotlivých nameraných miest.
V špeciálnom teste je sledovaný výrobca pneumatík podľa vyššie opísanej skúšky. To dáva presný a porovnateľný obraz a hodnotu opotrebenia.

Testovanie na vysokú rýchlosť

Na základe DIN normy je založený skúška, ktorá sa vykonáva na špeciálnom testovacom bubne. Okrem toho, ADAC test zisťuje bezpečnostné rozpätie, pokiaľ ide o maximálnu rýchlosť pri vyššej požadovanej záťaži.

Sneh (len pre zimné pneumatiky)

Testy sú vykonávané na rovnomerne upravenom ujazdenom snehu. Vzhľadom k zaisteniu obvyklých jednotných podmienok okolitého prostredia je možné testovať len v noci alebo skoro ráno.

Testy brzdenia a trakcie sa vykonávajú na opustenom letisku. Pre meranie sú pripravené dostupné zdroje snehu o ploche cca 950 m dĺžky a 40 m šírky. Posunutím testovacieho pruhu je dosiahnuté to, že po sebe idúce merania každej sady pneumatík sú testované na nepoužívanom povrchom snehu. Meranie sa v tomto období opakuje tri až päť nocí a je venované tomu, aby každá pneumatika bola riadená v ľavej, strednej aj pravej tretine skúšobnej dráhy, aby sa zabránilo nezrovnalostiam.

Brzdenie

Počas brzdenia s ABS zo 40 na 20 km/h je určená brzdná dráha.

Nájazd / Trakcia

Pri nízkych rýchlostiach sa meria maximálne zrýchlenie vozidla. Odčítava sa rýchlosť kolies a signál zrýchlenia. Zo zrýchlenia vozidla a jeho hmotnosti, môžeme vypočítať ťažnú silu od mierne pretáčajúcich sa kolies (10 % sklzu) po silné pretáčajúce sa kolesá (60 % sklzu). Vyhodnocuje sa priemerná ťažná sila v celom rozsahu preklzu.

Jazdné vlastnosti (Handling)

Snehom pokrytý, upravený pás cesty a ďalší závodný okruh, oba približne o dĺžke 1600 m, sú striedavo jazdené na čas. Namerané časy dávajú základ pre hodnotenie, okrem toho preskúma testovací jazdec bočné vedenie a na základe toho určí maximálnu možnú rýchlosť v zákrutách, nakláňanie modelu pneumatiky, nedotáčavosť alebo pretáčavosť, odhalí či to príde prekvapujúco alebo sa to zistí v čase, a či pneumatika stráca v zákrutách, napríklad v prípade zrýchlenia alebo spomalenia.

Merajú sa priemerné časy na kolo. Sčítanie sa vykonáva pre obe trasy subjektívne hodnotenie. Okrem toho vyhodnotenie sa vykonáva na oboch vzdialeností subjektívne.

Ľad (len pre zimné pneumatiky)

Testy sú vykonávané na klzisku, kde povrchová teplota je konštantná. Umelá ľadová plocha najviac zodpovedá stavu bleskového ľadu.

Brzdenie

Mimo ľadovej plochy sa zrýchli na 25 km/h. Brzdí sa na ľadovej ploche z 20 km/h na 5 km/h a určuje sa brzdná vzdialenosť.

Bočná opora

Na definovanej kruhovej dráhe, je čas na kolo považovaný za menej cenný ako bočná opora, ktorá robí viditeľné vyššie časy na kolo. Dvaja testovací vodiči sa menia pri každom teste pneumatík, po dokončení prvej série testov, obaja jazdci riadia pneumatiky v opačnom poradí.

Zaistenie a opakovateľnosti merania a testov

Aby boli zaistené a čo najpresnejšie testy a výsledky meraní všetky testy sú vykonávané niekoľkokrát. Prípustné tolerancie ležia vo veľmi úzkom rozmedzí. Pri opakovaní sú pneumatiky riadené v rôznom poradí, aby sa vylúčili všetky výhody a nevýhody dennej doby alebo časti. Kvalita merania a opakovania je hodnotená na základe ukazovateľov, ako je smerodajná odchýlka rozdelenia pravdepodobnosti alebo kritický rozdiel. Ak chcete zistiť prípadné zmeny okolitých teplotných podmienok sú okrem skúšaných pneumatík použité pravidelné pneumatiky so známymi vlastnosťami (tzv. základné pneumatiky alebo skontrolované pneumatiky), toto zadokumentuje aj prípadné zmeny napríklad vo vzdialenosti, teploty alebo úbytok hmotnosti od spotrebovaného paliva. Všetky pneumatiky sú anonymné až do ukončenia všetkých testov.

Použité testovacie miesto

Na vlastných alebo iných testovacích miestach platí všeobecne pravidlo, že všetky činnosti týkajúce sa testov ADAC pneumatík a samotné testy sú vykonávané zamestnancami ADAC. Na príslušnom mieste sú testy robené úplne nezávislé od ostatných skúšobných prevádzok. Priebeh skúšok a príprav v krajinách výrobcov testovaných pneumatík a výrobkov sa musia nepretržite strážiť. Všetky ostatné prípady testov a skúšok výrobkov sú utajované.

  • Vlastnosti pneumatiky na suchom povrchu, sa v súčasnosti vykonávajú v testovacom areáli firmy Bridgestone v Taliansku.
  • Vlastnosti pneumatiky na mokrom povrchu, rovnako ako spotreba paliva a hlukové merania (samozrejme aj tie na suchom povrchu), sa v súčasnosti vykonávajú v testovacom mieste spoločnosti Continental v Nemecku.
  • Odolnosť voči opotrebovaniu pneumatík sa zisťuje jazdením niekoľkými identickými vozidlami v konvoji v blízkosti Landsberg am Lech. Pre takzvané krížové porovnanie sa vykonávajú dodatočné skúšky na opotrebenie u spoločnosti Bridgestone.
  • Vysokorýchlostné skúšky sú vykonávané v Materiálovom skúšobnom ústave v Darmstadte.