Predajňa Pneumatiky.sk

Viac informácií

Informácie o štítkoch na pneumatikách

Nariadenie EÚ o označovaní pneumatík (č. 1222/2009)

Nariadenie vyžaduje, aby všetky pneumatiky vyrobené po júni 2012 a v predaji v EU po novembri 2012 niesli nálepku alebo mali etiketu v ich tesnej blízkosti, ktorú by si koncový užívateľ mohol pred nákupom prezrieť. Tieto informácie musia byť poskytnuté, pokiaľ ide o pneumatiky osobných automobilov, ľahkých úžitkových a ťažkých nákladných vozidiel.

Etiketa je určená k tomu, aby poskytovala koncovým užívateľom niektoré informácie, ktoré im pomôžu pri výbere nových pneumatík.

Palivová efektivita

Štítok - Palivová efektivita Valivý odpor je sila pôsobiaca proti smeru jazdy, keď sa pneumatika valí po povrchu. Vzhľadom k tomu, že pneumatiky prispievajú až 20% k celkovej spotrebe paliva pri osobnom automobile a až 35% pri nákladnom vozidle, je dôležité dosiahnuť nízke hodnoty valivého odporu.

Poďme sa pozrieť na to, ako to funguje: vzhľadom k zaťaženiu vozidla je pneumatika deformovaná na kontaktnej ploche s vozovkou, pričom pohlcuje energiu v podobe tepla. Čím väčšia deformácia je, tým väčší je valivý odpor a tým väčšia je spotreba paliva a emisie CO2.

V nariadení EU o označení pneumatík je valivý odpor vyjadrený v stupňoch od A (najlepšia hodnota)po F pri komerčných vozidlách a G pri osobných automobiloch (najhoršia hodnota).

Rozdiel medzi jednotlivými stupňami znamená zníženie alebo zvýšenie spotreby paliva o 2,5% - 4,5% pri osobnom automobile a 5% - 8% pri nákladnom automobile. Pri osobnom automobile môžeme túto hodnotu vyjadriť ako 0,1 l/100 km.

Bezpečnosť

Štítok - Bezpečnosť Priľnavosť za mokra je jednou z najdôležitejších bezpečnostných vlastností pneumatiky. Vynikajúca priľnavosť za mokra znamená kratšiu brzdnú dráhu pri jazde v daždi. Existujú aj iné dôležité parametre, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, ale priľnavosť bola zvolená ako najreprezentatívnejšia vlastnosť za účelom porovnania rôznych typov pneumatík.

Pri automobile znamená rozdiel medzi jednotlivými stupňami predĺženie alebo skrátenie brzdnej dráhy zhruba o 3 až 6 metrov z rýchlosti 80 km/h.

Úroveň hluku

Štítok - Úroveň hluku Hluk z dopravy je relevantným problémom ochrany životného prostredia, závisiaci na niekoľkých faktoroch, ako sú:

  • intenzita dopravy
  • typ vozidla
  • štýl jazdy
  • vzájomné pôsobenie medzi pneumatikou a cestou

Hodnota uvedená na etikete nie je interná hodnota, ktorú bude vodič vnímať pri jazde, ale externá hodnota, ktorá prispieva k akustickému znečisteniu. Vyjadruje sa v decibeloch a je rozdelená do 3 kategórií:

  • 1 čierna zvuková vlna - o 3 dB nižšia než budúci európsky limit.
  • 2 čierne zvukové vlny - už odpovedajú budúcemu prísnejšiemu európskemu limitu.
  • 3 čierne zvukové vlny - zodpovedajú aktuálnemu európskemu limitu.