Predajňa Pneumatiky.sk

Viac informácií

Geometria kolies v skratke

Geometria koliesAko zistíte, že Vaše vozidlo je zrelé na geometriu kolies? Ak na chvíľočku pustíte volant počas jazdy a vozidlo ťahá na niektorú stranu. A to napriek tomu, že ste práve na rovnej ceste bez výmoľov. Geometria kolies je preto nevyhnutnou súčasťou pravidelnej údržby vozidla.

Čo je geometria kolies?

Pred samotnou geometriou kolies je potrebné vozidlo skontrolovať a vymeniť poškodené, či opotrebované súčiastky. Len tak sa môže pristúpiť k samotnému meraniu geometrie kolies. Pri samotnom procese geometrie ide o zarovnanie pneumatík a nastavenie ich správnej polohy vzhľadom k odporúčaniam výrobcu auta. Geometria kolies spočíva v správnom nastavení odklonu kolesa, zbiehavosti kolies a záklonu rejdového čapu.

Účel geometrie kolies

Nejde tu len o bezpečnosť a zvyšovanie kvality jazdných vlastností. Účelom geometrie kolies je nastaviť kolesá vozidla tak, že sú navzájom rovnobežné a kolmé k ceste. Takto sa zabráni nerovnomernému opotrebúvaniu pneumatík a predĺži sa ich životnosť.

Ako často je potrebná?

Geometriu kolies si nechajte premerať aj v prípade, že práve nemáte žiadne problémy s vozidlom, a to aspoň raz ročne. Takisto vždy, keď obujete nové pneumatiky, alebo ak pri jazde narazíte na obrubník, prípadne inú prekážku. V každom prípade však nechajte kolesá skontrolovať, ak je vozidlo unášané na stranu, prípadne ak zistíte, že pneumatiky sa veľmi rýchlo a nerovnomerne opotrebúvajú.

Geometria kolies

Aké sú príčiny poškodenia geometrie kolies?

K najčastejším príčinám patria dopravné nehody, nájazdy na prekážky vo vysokej rýchlosti, či nárazy do obrubníkov. Nebezpečná je tiež rýchla jazda po vozovkách s hlbokými výmoľmi. Problém môže byť tiež v tom, že na jednej náprave sú pneumatiky rôzne nahustené. Dávajte si preto pozor, aby ste mali pneumatiky nafúkané rovnomerne. Pozor je treba dávať i na opotrebované alebo poškodené časti nápravy.

Ak si geometriu kolies nenecháte pravidelne skontrolovať, môže dochádzať k poškodeniu pneumatík, nápravy vozidla a zhoršia sa jazdné vlastnosti vozidla. Tak isto aj bezpečnosť jazdy je výrazne ohrozená. Oplatí sa preto investovať zopár eur do pravidelnej kontroly. V konečnom dôsledku si môžete ušetriť nemalé náklady na prípadné opravy a nové pneumatiky.