Predajňa Pneumatiky.sk

Viac informácií

Dealerská sekcia

Registrovať sa ako odberateľ a nakupovať za veľkoobchodné ceny môžu všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky, zaoberajúce sa:

  • prevádzkovaním pneuservisu
  • predajom pneumatík a diskov
  • servisom motorových vozidiel
  • značkové predajne automobilov

UPOZORNENIE
Minimálna výška jednorázového odberu je 2000,- € bez DPH

Súčasne s registráciou je nutné zaslať fotokópiu Vášho živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra, kde bude aspoň jedna z horeuvedených činností uvedená ako predmet podnikania.