Predajňa Pneumatiky.sk

Viac informácií

Prečo EÚ štítky pri výbere pneumatík nestačia

Odborníci sa zhodli, že informácie na EÚ štítkoch zďaleka nestačia pri výbere pokiaľ možno najkvalitnejšej a tým aj najbezpečnejšej pneumatiky a sú do istej miery zavádzajúce. V nasledujúcom článku sa vám pokúsime vysvetliť prečo.

EÚ štítky poskytujú zákazníkovi určité informácie na základe ktorých môže jednoduchšie porovnať rozdiely medzi jednotlivými značkami pneumatík, či už zimných, alebo letných a ich ponúkanými dezénmi. Uvádzané hodnoty nie sú zďaleka dostatočným zdrojom dát pri výbere naozaj kvalitných a tým aj bezpečných pneumatík. Otázka preto znie, ktoré informácie z EŮ štítkov sú naozaj doležité?

Hodnota valivého odporu je iba jeden z mála faktorov, ktorý ovplyvňuje celkovú spotrebu vášho auta. Samotní výrobcovia pneumatík sa zhodli na tom, že ďaleko väčšiu úsporu dosiahnete pravidelnou kontrolou tlaku v pneumatikách a primeranou ekonomickou jazdou. Preto nám táto hodnota na štítkoch pride ako menej dôležitá.

Vonkajšia hlučnosť pneumatiky je asi najmenej dôležitá informácia pri výbere bezpečnej pneumatiky. Samozrejme, že má táto veličina svoj nesporný význam v ekologickosti hlukového prostredia husto obývaných miest, ale úprimne si môžeme priznať aj fakt, že  sú pre väčšinu z nás dôležitejšie bezpečnostné parametre ako tie hlukové.

Priľnavosť na mokrom povrchu je poslednou a zároveň najdôležitejšou informáciou uvedenou na EÚ štítkoch. Nikomu z nás nemože byť ľahostajné ako sa bude naše vozidlo správať a koľko metrov budeme potrebovať na úplné zabrzdenie pri nepredvídateľnej udalosti, keď môžeme ohroziť zdravie ba  aj životy sebe a spolucestujúcich.

Hlavným problémom je však skutočnosť, že testy ku údajom uvádzaným na jednotlivých štítkoch nerobí jediná nezávislá homologovaná skúšobňa, ktorá by bola zárukou určitej objektivity, ale podľa EÚ legislatívy si môže každý výrobca objednať testy v jednej z mnohých akreditovaných skúšobní, ktoré majú na toto testovanie oprávnenie, dokonca si môže predmetné testy vyhotoviť aj sám, pokiaľ ma na to oprávnenie a tomu odpovedajúcu skúšobňu.

Preto sa čoraz častejšie stáva, že pomerne neznáme značky pneumatík veľakrát dosahujú a na štítkoch uvádzajú lepšie hodnoty ako renomovaní výrobcovia v prémiovom segmente. Preto pokiaľ  údaje uvádzané na EÚ štítkoch neprejdú zásadnou zmenou, nemôže byť tým úplne správnym a jediným zdrojom informácii pri výbere naozaj kvalitnej bezpečnej pneumatiky.

Z pohľadu odborníkov majú oveľa lepšiu a dôveryhodnejšiu výpovednú hodnotu práve komplexné testy letných a zimných pneumatík, ktoré každoročne vykonáva malé množstvo uznávaných nezávislých skúšobní. Spomedzi všetkých asi najznámejšou je nemecká skúšobňa ADAC (pozri testy pneumatík), ktorá oproti údajom uvedeným na štítkoch testuje nasledovné:

Testovacie podmienky Testovacie kritériá Test pneu EÚ štítok
Za sucha Brzdenie áno áno
Stabilita jazdy áno nie
Ovládateľnosť áno nie
Priľnavosť na mokra Brzdenie áno áno
Pozdĺžny akvaplaning áno nie
Priečny akvaplaning áno nie
Ovládateľnosť áno nie
Zimné podmienky Brzdenie áno nie
Trakcia na snehu áno nie
Ovládateľnosť áno nie
Ostatné vlastnosti Opotrebovanie áno nie
Stabilita jazdy áno nie
Hluk (vnútri) áno nie
Hluk (vonku) áno áno
Valivý odpor áno áno
Vysoká rýchlosť áno nie
Obsah PAK-olejov áno nie